Rick’s Racefietsen

Als een organisatie groter wordt, kunnen we steeds minder zelf overzien. Onze behoefte aan grip is echter niet afgenomen. Dus verzinnen we beheersmaatregelen, zoals regels, procedures en verantwoordingsrapportages om een gevoel van controle te hebben en zo onszelf gerust te stellen. En als er ondanks die beheersmaatregelen iets gebeurt wat we niet hadden voorzien, is de neiging groot een nieuwe beheersmaatregel toe te voegen. Als dit zich maar lang genoeg blijft herhalen, dan belanden we “vanzelf” in een situatie waarin we verzuchten ‘ik kom niet meer aan mijn echte werk toe!’

In de game Rick’s Racefietsen ervaar je hoe deze mechanieken werken in de fietsfabriek en verkennen jullie samen hoe je met deze problematiek zou kunnen omgaan. Welke beheersmaatregel voegt nog waarde toe in de huidige situatie en welke is misschien minder belangrijk geworden? Wat moeten we intensiveren en wat kunnen we misschien voorlopig afschaffen, omdat de maatregelen zijn effect heeft gehad? En hoe maken we dit bespreekbaar zonder iets of iemand tekort te doen? 

Na het spelen van de game vertalen we samen de ervaringen uit de Rick’s Racefietsen naar jullie eigen werksituatie: welke inzichten hebben jullie opgedaan en hoe kunnen jullie die gebruiken om jullie organisatie weer lucht te geven èn te voorkomen dat die opnieuw dichtslibt? De exacte invulling van dit programmaonderdeel is afhankelijk van wat er bij jullie speelt en is dus altijd maatwerk. Wat we je wel vast kunnen vertellen is dat ook dit onderdeel interactief is en ieders betrokkenheid vraagt. We sluiten het programma gezamenlijk af.

Jullie gaan naar huis met meer inzicht in de patronen die in jullie organisatie spelen en die ertoe leiden dat jullie organisatie dichtgeslibd raakt. Ook krijgen jullie concrete handvatten hoe jullie dit bespreekbaar kunnen maken en daarmee uit dit patroon kunnen stappen.

Kort en bondig::

  • Rick’s Racefietsen richt zich op organisaties die zijn dichtgeslibd en waar mensen verzuchten “ik kom niet meer aan mijn echte werk toe”.
  • Doelgroep: (management) team of afdeling
  • Aantal deelnemers per sessie: 4 – 18 (bij meer dan 6 deelnemers spelen we aan meerdere speltafels)
  • Tijdsbesteding: een dagdeel per sessie