Miriam’s Muffinmakerij

Als het werk over meerdere afdelingen heen loopt, wordt het al snel onoverzichtelijk. Daardoor ontstaat de neiging om te focussen op het eigen deel van het werk. We zien wat de afdeling voor ons bij ons aanlevert en wat daar mis mee is. Vervolgens doen we ons werk en geven het door aan de volgende afdeling, zonder ons te bekommeren om de vraag of zij er wel mee uit de voeten kunnen. Laat staan dat we nog een beeld hebben bij de klant! 

Herken je deze situatie? Dan is Miriam’s Muffinmakerij echt iets voor jullie! In deze game zijn jullie samen verantwoordelijk voor de tevreden klant door hem op tijd de juiste muffins te leveren.  In dit proces zullen jullie momenten van herkenning ervaren en daar samen om kunnen lachen. Tussen de verschillende rondes helpen we jullie te reflecteren en samen te verbeteren. 

Na het spelen van de game vertalen we samen de ervaringen uit de muffinmakerij naar jullie eigen werksituatie: welke inzichten hebben jullie opgedaan en hoe kunnen jullie die gebruiken om de samenwerking en daarmee het resultaat in jullie eigen procesketen te verbeteren? De exacte invulling van dit programmaonderdeel is afhankelijk van wat er bij jullie speelt en is dus altijd maatwerk. Wat we je wel vast kunnen vertellen is dat ook dit onderdeel interactief is en ieders betrokkenheid vraagt. We sluiten het programma gezamenlijk af.

Jullie gaan naar huis met een gedeeld beeld van de gehele procesketen, meer begrip voor elkaar en elkaars positie in de keten en een overzichtelijk aantal concrete acties en voornemens. Maar veruit het belangrijkst is de gedeelde ervaring: jullie zullen regelmatig terugverwijzen naar de ervaringen in de game en dat zorgt ervoor dat de samenwerking en het resultaat ook echt blijvend verbetert.

Kort en bondig:

  • Miriam’s Muffinmakerij draait om klantgerichtheid, samenwerking in procesketens, en het geheel overzien. De game is bij uitstek geschikt voor het onder de loep nemen van de samenwerking in een procesketen en samen op zoek te gaan naar verbetermogelijkheden.
  • Doelgroep: alle betrokkenen in een end-to-end procesketen
  • Aantal deelnemers per sessie: 15 – 30 (bij meer dan 30 betrokkenen verdelen we de groep over meerdere sessies)
  • Tijdsbesteding: een dagdeel per sessie